Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega usługa wirtualnego biura?

Wirtualne biuro w podstawowej wersji to użyczenie adresu do rejestracji firmy oraz prowadzenia działalności gospodarczej (w tym jako dane do kontaktu i umieszczania na materiałach marketingowych) oraz odbieranie poczty zwykłej, jej skanowanie i przesyłanie mailem. W wyższych wersjach pakietów oferujemy rozszerzony szereg usług dodatkowych.

Jaki tytuł prawny przysługuje Państwu do lokalizacji, gdyż wiele firm oferujących usługi wirtualnego biura to najemcy?

Posiadamy tytuł własności do lokalu biurowego – zawieramy umowę najmu lokalu biurowego.

Jaki jest termin wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas nieokreślony?

Obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia.

Czy umowę możemy podpisać korespondencyjnie?

Jak najbardziej, możemy zawrzeć umowę korespondencyjnie. Przygotowane wcześniej dwa egzemplarze umowy przesyłamy kurierem pod wskazany adres.

Jakie dane i dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy?

Osoba fizyczna planująca założenie działalności

Jeśli umowę podpisywać będzie przyszły właściciel firmy, to wystarczy nam dowód osobisty przyszłego właściciela. Możliwe jest też podpisanie umowy przez pełnomocnika tej osoby – pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo w formie pisemnej.

Osoba fizyczna prowadząca już działalność gospodarczą.Potrzebny jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli umowę podpisuje właściciel to potrzebny jest jego dowód osobisty lub jego skan. Jeśli umowę podpisuje pełnomocnik to potrzebne jest pełnomocnictwo w formie pisemnej.

Spółka z o.o. / Osoba prawna

Chcąc podpisać umowę proszę dysponować aktualnym odpisem KRS. Potrzebny jest też dowód osobisty osoby lub osób, które reprezentują spółkę i będą podpisywać umowę najmu.

Fundacja

Aby założyć fundację tytuł prawny do lokalu musi wykazać fundator. Fundatorem może być osoba fizyczna albo np. spółka z o.o. W zależności od rodzaju fundatora potrzebne są dokumenty / informacje takie jak opisane wyżej dla osoby fizycznej lub takie jak opisane wyżej dla spółki z o.o.

Pod jakie urzędy podlegamy?

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
ul. Lindleya 14
02-013 Warszawa
tel.: (22) 584-51-00 centrala
e-mail: us1449@mz.mofnet.gov.pl

KRS – Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

Jaki jest pełny adres biura?

ul. Solec 81B/73A, 00-382 Warszawa

Czy muszę dostarczyć pieczątkę firmy?

Nie, pieczątkę wyrabiamy na własny koszt, a korespondencję odbieramy na podstawie pisemnego upoważnienia.

Jak będę informowany o odebranej korespondencji?

W zależności od wybranej opcji, o odebranej korespondencji nasz pracownik poinformuję Cię każdorazowo w formie mailowej lub sms. W razie potrzeby prześle także skany poczty pod wskazany w uwowie adres mailowy.