Czy wirtualne biuro jest legalne?

Korzystanie z usług wirtualnego biura jest legalne i powoli staje się coraz popularniejsze głównie wśród start-upów, małych przedsiębiorstw, przedstawcieli branży IT, sklepów internetowych czy po prostu osób ceniących sobie elastyczność. Kilka lat temu, zdarzały się przypadki, kiedy urzędy kwestionowały możliwość zarejestrowania firmy w wirtualnym biurze, odmawiając nadania numeru NIP. Jako przyczynę odmowy urzędnicy wskazywali brak numeru konkretnego lokalu i brak możliwości wykonywania pod wskazanym adresem funkcji zarządczych (w przypadku spółki). Takie decyzje wynikały przede wszystkim z braku znajomości specyfiki pracy wirtualnego biura oraz błędnej interpretacji przepisów.


Rejestracja firmy w wirtualnym biurze

Na szęscię dla przedsiębiorców Urzędy Skarbowe stosunkowo szybko, bo już w 2014 roku, zostały zdyscyplinowane przez Naczelny Sąd Administracyjny, który orzekł w dość głośnej sprawie II FSK 3549/13:

(…) żaden przepis prawa nie przyznaje organom podatkowym, w ramach postępowania o nadanie NIP, kompetencji do kontroli zdatności lokalu (nieruchomości) podanego jako siedziba podatnika do wykonywania w nim funkcji zarządczych czy prowadzenia w nim działalności gospodarczej. Dodał również, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnieniu współczesnych technologii, czynności zarządcze i działalność gospodarcza są i mogą być prowadzone w dowolnym miejscu, także przy wykorzystaniu tzw. biur wirtualnych czy biur coworking (dzielonych).

Powyższe orzeczenie TK jednoznacznie wskazuje, że jako adresu Twojej firmy możesz używać adresu biura wirtualnego.


Wirtualne biuro i rejestracja VAT

Przedsiębiorcy, rejestrujący działalnośc w wirtualnym biurze, miewali czasami kłopoty nie tylko z uzyskaniem numeru NIP, ale również z rejestracją do podatku VAT. Sytuacja okresowo nasiliła się w momencie gdy prawo nałożyło na urzędników skarbowych obowiązek dokonywania czynności sprawdzających przed dokonaniem wpisu do rejestru.

Zgodnie z art. art. 96 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług, naczelnik urzędu skarbowego może odmówić rejestracji firmy do podatku VAT, wyłącznie w sytuacji, jeśli zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą,
  • podmiot ten nie istnieje,
  • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem,
  • podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

Jeśli przedsiębiorca działa zgodnie z prawem i nie unika kontaktu z urzędami, żaden z powyższych warunków nie jest spełniony. Urzędnik nie ma więc żadnych przesłanek, aby odmówić rejestracji  VAT tylko dlatego, że miejscem rejestracji przedsiębiorstwa jest wirtualne biuro. Potwierdza to również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 lipca 2016 r. Zgodnie z jego uzasadnieniem użycie adresu wirtualnego biura podczas wypełniania formularza VAT-R nie może być jedynym powodem negatywnej decyzji podczas rejestracji firmy do podatku VAT.

 

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas!

 

biuro_legalne