Rejestracja Spółki z o.o. krok po kroku

Zastanawiasz się jak założyć spółkę z o. o.? Jak przebrnąć przez wszelkie formalności? Jakie dokumenty są wymagane? Co zmieniło się od 2021 roku? Dlaczego warto skorzystać z usług firm zajmujących się rejestracją i obsługą spółek? Czym jest wirtualne biuro?

Jak wygląda proces rejestracji spółki z o.o. ?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych form działalności organizacyjno-prawnych, tworzoną przez 1 lub więcej podmiotów i opartą na umowie lub akcie założycielskim (w przypadku spółek jednoosobowych). Jej popularność wynika przede wszystkim ze specyfiki, która z ekonomicznego punktu widzenia zdaje się być korzystna i bezpieczna. A ryzyko finansowe ograniczone jest do kwoty wkładu własnego wspólników. Wynika to z faktu, iż w świetle prawa polskiego, spółka jest autonomicznym podmiotem posiadającym pełną odpowiedzialność i osobowość prawną.

Rejestracja spółki nie jest skomplikowanym procesem, lecz istotnie czasochłonnym. Można go streścić w kilku etapach:

1.     Zawarcie umowy.
2.     Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
3.     Złożenie niezbędnych dokumentów.
4.     Monitorowanie postępu procesu rejestracji.

Z dniem 01.07.2021 zmienił się sposób rejestracji spółki, który obecnie przebiega wyłącznie drogą elektroniczną. Przy czym możliwe jest odpłatne skorzystanie z usług notariusza, który pomoże w dopasowaniu treści umowy, bądź samodzielne dokonanie procesu rejestracji na podstawie gotowych szablonów za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych lub S24. Podobnie, złożenie wniosku o wpis do KRS możliwe jest z wykorzystaniem podanych portali.

Umowa spółki jest głównym dokumentem wymaganym w procesie rejestracji. W przypadku spółek jednoosobowych przyjmuje formę aktu założycielskiego. Obowiązkowym elementem takiego dokumentu jest określenie przedmiotu działalności, tzn. sposobu realizacji założonego celu. Ponadto należy podać listę wspólników i określić ilość ich udziałów, wysokość kapitału zakładowego, dane adresowe, kod PKD przedmiotu działalności spółki, właściwy sąd rejestrowy, itd. Samo sporządzenie umowy jest bezpłatne, jednakże dalsze etapy wiążą się z uiszczeniem odpowiednich opłat.

Umowa musi zostać podpisana przez każdego z wspólników. Rejestrując spółkę przez Internet należy podpisać się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skorzystać z Profilu Zaufanego. Po wypełnieniu niezbędnych formularzy, portal przekierowuje użytkownika na drogę realizacji wcześniej wspomnianych płatności, które obejmują wpis do KRS (250 zł), ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł) oraz opłatę operatora. Na tym etapie wniosek trafia do odpowiedniego sądu rejestrowego. Równocześnie złożone zostają automatycznie wnioski o nadanie numerów NIP i REGON.

Po zarejestrowaniu spółki wymagane jest złożenie dodatkowych dokumentów, m.in.:
Oświadczenie o pokryciu kapitału początkowego – do sądu w przeciągu 7 dni od rejestracji, związane z dodatkową opłatą w kwocie 40 zł.
Deklaracja PCC-3 – do urzędu skarbowego w przeciągu 14 dni od rejestracji.
Formularz NIP-8 – do urzędu skarbowego w przeciągu 21 dni od rejestracji.
Formularz VAT-R – do urzędu skarbowego, nie mniej niż na 7 dni przed pierwszą transakcją.

*Rejestracja w ZUS odbywa się automatycznie podczas rejestracji spółki w systemie. Jednakże w przypadku spółki jednoosobowej, wymagane jest zgłoszenie podmiotu jako płatnika w przeciągu 7 dni od daty rejestracji.

Proces rejestracji jest szczegółowy i czasochłonny. Wszelkie wnioski i formularze muszą być wypełnione bezbłędnie. Dlatego też, zakładając spółkę po raz pierwszy, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnej firmy, która przeprowadzi Państwa przez cały proces rejestracji.
Jako Wirtualna Siedziba posiadamy ponad 8-letnie doświadczenie w zakresie rejestracji i prowadzenia spółek. Otwierając się na potrzeby naszych klientów dajemy Państwu możliwość rejestracji spółki na adres wirtualnego biura z siedzibą w Warszawie. To praktyczne rozwiązanie pozwalające zarządzać firmą z dowolnego miejsca, bez potrzeby fizycznej obecności w biurze. Wykwalifikowani pracownicy zapewnią komfort i indywidualne podejście do klienta, a elastyczne oferty, pozwolą dopasować rodzaj świadczonych usług do Państwa oczekiwań. To nie tylko oszczędność czasu, redukcja potencjalnych kosztów, ale także wzrost efektywności i wsparcie administracyjne Waszego biznesu.

Więcej informacji na stronie www.biznes.gov.pl/pl/portal/00166#10 oraz www.wirtualna-siedziba.pl

document-428331_1920