Zakładanie spółki – najważniejsze informacje

Wiele osób postanawia prowadzić swoją działalność gospodarczą w formie spółki. Jednak wtedy pojawia się problem. Jaką spółkę wybrać? Która będzie dla mnie najbardziej odpowiednia? Przed rozpoczęciem zakładania swojej działalności, warto zastanowić się i dowiedzieć się więcej na temat spółek.


Spółki to jeden z rodzajów formy organizacyjno-prawnej. Pod ich postacią funkcjonują przeróżne przedsiębiorstwa. Możemy wyróżnić kilka rodzajów spółek: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna (spółki osobowe), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna (spółki kapitałowe), spółka cywilna.

Rodzaje spółek

 • spółka jawna –  nie posiada formy prawnej i tworzona jest z reguły, przez niewielką liczbę wspólników, darzących się wzajemnym zaufaniem i wnoszących własny kapitał,
 • spółka partnerska – założyć mogą ją tylko osoby fizyczne, nieposiadające działalności gospodarczej,
 • spółka komandytowa – to korzystna forma współdziałania jednostek o zróżnicowanym kapitale, umożliwia wspólnikom dogodne ukształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz za prowadzenie jej spraw,
 • spółka komandytowo-akcyjna – ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jest najpopularniejszą spółką kapitałową, którą może utworzyć jeden lub więcej podmiotów,
 • spółka akcyjna – statut spółki akcyjnej musi być sporządzony w formie aktu notarialnego pod groźbą nieważności, jest ona osobą prawną, wymaga prowadzenia pełnej księgowości, a prawo do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki posiada tylko i wyłącznie jej zarząd, którego członków powołuje rada nadzorcza,
 • spółka cywilna – jest prostą formą organizacji działalności gospodarczej. Mogą ją założyć osoby fizyczne, jak i również istniejące podmioty gospodarcze. Istotny jest również fakt, iż każdy wspólnik może wnieść ze sobą własny kapitał.

Jak założyć spółkę?

Podstawowym działaniem każdej spółki jest zawarcie umowy pomiędzy wspólnikami. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy, warto zastanowić się nad postanowieniami, które będą w niej zawarte. Nad czym warto pamiętać przed zawarciem umowy:

 • nazwa spółki,
 • siedziba,
 • przedmiot działalności,
 • wysokość kapitału.

Postanowienia, które zostaną zawarte w umowie spółki będą odmienne w zależności od jej typu. Dlatego warto dowiedzieć się jaka umowa przydzielona jest do spółki, którą wybraliśmy.

Rejestracja spółek

Rejestracja spółek składa się z następujących etapów:

1. Opracowanie umowy spółki,
2. Rejestracja spółki w KRS,
3. Złożenie do urzędów wszelkich niezbędnych dokumentów,
4. Monitorowanie procesu rejestracji.

O czym należy pamiętać…

Zakładając działalność gospodarczą w formie spółki, trzeba wziąć pod uwagę jaką metodę rozliczania z tytułu podatku dochodowego wybierzemy. Jeżeli spółka zamierza już od początku swojej działalności rozliczać VAT, to należy złożyć wniosek o rejestrację spółki jako podatnika VAT.

Należy również pamiętać, że przed zakładaniem jakiejkolwiek spółki należy poświęcić czas, aby zapoznać się z procedurą rejestracji jej w sądzie. Wnioski do KRS muszą być wypełnione bezbłędnie, dlatego warto poprosić o pomoc profesjonalną firmę, która doradzi jak przejść przez proces rejestracji, ale także jaką formę prowadzenia działalności wybrać.