Jak zmienić formę prawną jednoosobowej działalności gospodarczej?

Najprostszą formą prowadzenia własnej firmy jest posiadanie jednoosobowej działalności gospodarczej. Do pewnego momentu jest to bardzo wygodne i opłacalne rozwiązanie, ale rozwój interesów często doprowadza do sytuacji, w której dalsze prowadzenie jednoosobowej działalności staje się zbyt ryzykowne i należy wówczas zmienić formę prawną swojej firmy. Sprawdźmy, na czym polega taka procedura.

W jakie formy prawne można przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca może przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w:

  • spółkę cywilną,
  • spółkę osobową,
  • spółkę kapitałową.

Decyzja zazwyczaj jest uzależniona od powodów zmiany formy prawnej swojej działalności. W tej kwestii zawsze warto zasięgnąć porady specjalistów. Usługę doradztwa prawnego ma w swojej ofercie nasza firma.

Zmiana formy prawnej działalności – jak wygląda?

Istnieją trzy główne sposoby przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną, osobową lub kapitałową.

  • wniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej aportem do spółki

Jest to korzystny sposób ze względów podatkowych. Spółkę zakłada się jeszcze przed likwidacją działalności. Wówczas nie płacimy podatku VAT od spisu z natury. Przedsiębiorca musi jednak zapłacić podatek PCC (od czynności cywilnoprawnych). Procedura jest możliwa na podstawie art. 551 KC. Poprzez taką zmianę formy działalności następuje sukcesja niektórych praw i obowiązków działalności na spółkę. Spółce musi zostać nadany m.in. nowy numer NIP, nie przechodzi także stara nazwa.

  • likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej i założenie nowej spółki

To rozwiązanie polega na zlikwidowaniu działalności przed założeniem nowej spółki. Przy likwidacji należy sporządzić spis z natury i opłacić z niego podatek VAT. Przedsiębiorca będzie musiał opodatkować dochód uzyskany za odpłatne zbycie majątku. Później można przystąpić do zakładania nowej spółki.

  • sprzedaż majątku działalności na rzecz spółki

W tym przypadku spółka musi posiadać osobowość prawną. Przenoszeniu podlegają takie składniki firmy, jak: nazwa, ruchomości w postaci urządzeń, materiałów i towarów oraz praw własności lub praw rzeczowych. Wyrejestrowanie działalności następuje po sprzedaniu majątku spółki. Przedsiębiorca zwolniony jest z podatku VAT, ale musi zapłacić podatek dochodowy od sprzedanych spółce elementów majątku.

  • Dodatkowym sposobem przekształcenia formy prawnej jest zmiana działalności na spółkę kapitałową. Zaletą tego rozwiązania jest przeniesienie praw i obowiązków działalności na nową spółkę. Aby dokonać takiego przekształcenia należy: przygotować jego plan, złożyć oświadczenie o przekształceniu, powołać członków organów spółki przekształconej, zawrzeć umowę spółki, dokonać wpisu spółki do KRS.

Przedsiębiorca, który podjął decyzję o zmianie formy prawnej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej ma szereg opcji do wyboru, co niestety wywołuje wiele wątpliwości. Aby bez problemu przejść przez cały proces, warto skorzystać z pomocy specjalistów i skorzystać z usługi doradztwa prawnego.

Więcej informacji na ten temat na wirtualna-siedziba.pl.